+359 885 505060 office@dermaprime.bg улица "Петко Каравелов" номер 6Б 10:00 - 19:30

Кожните заболявания са едно от направленията в медицината с най-богата палитра от диференциални диагнози, създаващо нуждата от специалисти, профилирани в областта на клиничната дерматология. В нашата клиника дерматологичните прегледи се извършват от лекари с богат клиничен опит, а при нужда за уточняване на диагнозата може да бъде извършена кожна или лигавична биопсия с последваща хистологична верификация.

Проверката на бенките веднъж годишно или т. нар скинчекове са най-добрият начин за профилактика на ракът на кожата, а също така и възможност за получаване на обща оценка на нейното състояние и препоръка за подходяща козметика и дневна рутина. Важността от тези прегледи не може да бъде преувеличена поради фактът, че хванат навреме, ракът на кожата е напълно лечим и то обикновено в рамките на час – времето за извършване на хирургична ексцизия. При нас прегледите се извършват от дерматолог, а съмнителните лезии се оглеждат детайлно с дерматоскоп – уред, който е незаменим в диагностиката на туморните заболявания на кожата. Данните от прегледа се записват в досие на пациента, а съмнителните лезии се картотекират за проследяване – т. нар body mapping. При следващо посещение и промяна в някое от образуванията може да се пристъпи към оперативно отстраняване и хистологично изследване.

Цена на първичен дерматологичен преглед – 60 лв.

Цена на вторичен (контролен) дерматологичен преглед – 40 лв.

Body mapping – 120 лв.