+359 885 505060 office@dermaprime.bg улица "Петко Каравелов" номер 6Б 10:00 - 19:30

Общо описание на процедурата

Хирургичната ексцизия е оперативен метод за премахване на кожни образувания при които другите методи не са показани или има съмнение за злокачественост, налагащо хистологично изследване. Всички кожни образувания могат да бъдат показани за оперативно отстраняване – невуси (бенки), липоми, кисти, базоцелуларни карциноми, плоскоклетъчни карциноми и други. Хирургичната ексцизия е единственият метод на премахване на патологичните образувания, който гарантира пълното им отстраняване при хистологично доказани чисти резекционни граници. На мястото на извършена хирургична ексцизия остава траен белег.

Как се извършва процедурата

След почистване на кожата с локален антисептик се въвежда локална упойка с лидокаин. Първоначално се усеща убождането от иглата на спринцовката, след което парене от раздуването на тъканите. След започване на действието на упойката, обикновено в рамките на секунди до минута, остават само усещанията за допир и натиск, но не и болка. След адекватно обезболяване на зоната за премахване се пристъпва към изрязване на съответният участък. При наличие на кървене за неговото спиране може да бъде използван електрокоагулатор. След изрязване на образуванието при необходимост, препаратът може да бъде изпратен за хистологично изследване. Полученият първичен оперативен дефект се зашива с подходящи конци. Те могат да бъдат изцяло резорбируеми, или да налагат премахване след определен период от време, зависещ от индивидуалните особености на пациента и зоната на операцията. След зашиване на мястото се прави стерилна превръзка, която се сменя на следващият ден в клиниката след предварително записан час. Пациентът се инструктира последващите смени на превръзката в домашни условия посредством разпечатан шаблон и устни пояснения.

Възможни странични реакции

•        Преходна болка, кървене и подуване на мястото на операцията

•        Отваряне на оперативният дефект, налагащо повторно зашиване

•        Образуване на надигнати белези или келоиди

•        Инфекция на зоната, налагаща антибиотична терапия

•        Алергична реакция от поставената упойка

Поведение на пациента след извършването на процедурата

След извършването на процедурата се поставя стерилна превръзка. Тя се сменя на място в клиниката след 24 до 48 часа. Следващата смяна на превръзките става в домашни условия, след вербална инструкция от лекуващият лекар и дадени писмени инструкции със съответните стъпки и необходими консумативи. Необходимите консумативи за последващите смени на превръзките в домашни условия се закупуват от аптечната мрежа допълнително от самият пациент. До свалянето на конците мокренето на мястото е противопоказано поради риск от инфекция. Възможно е къпането с водонепромокаеми лепенки след преценка на лекаря, ако мястото и случаят позволяват тяхното прилагане. Свалянето на конците зависи от типа и локализацията на операцията. Конците след хирургични ексцизии на образувания по кожата на лицето се свалят средно след 7 дни, а по тялото и ръцете – 14 дни. След свалянето на конците мястото не трябва да се мокри още 24 часа. След преминаване на този период, за максимално добър естетичен резултат, белегът може да бъде третиран със специален крем, изписан от лекуващият лекар.

Цена – от 250лв. за единично образувание на тялото и от 300 лв. за единично образувание на лицето